Nadleśnictwo
SGGW

O Nadleśnictwie

Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa nie jest ustalona, ponieważ lasy LZD Rogów znajdują się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skierniewice
i Brzeziny. Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są na terenie województwa łódzkiego w powiatach: Łowicki (gm. Łyszkowice), Brzeziński (gm. Rogów, gm. Jeżów), Skierniewicki (gm. Głuchów, gm. Lipce Reymontowskie) i Tomaszów Mazowiecki (gm. Żelechlinek). Tereny Nadleśnictwa Rogów położone są w północnych krańcach VI Małopolskiej krainy przyrodniczo-leśnej, w dzielnicy Sieradzko-Opoczyńskiej. Powierzchnia Nadleśnictwa Rogów według stanu na 01.01.2019 r. wynosi 3677,33 ha.

Galeria

Adres kontaktowy

Wyślij wiadomość