Leśny Kompleks Promocyjny


Leśny Zakład Doświadczalny SGGW 
w Rogowie jest częścią  LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” położonego na terenie województwa łódzkiego, obejmującego obszar 33 667 ha.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Spalsko-Rogowskie” jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Ustanowiony został 30 października 2002 r. zarządzeniem nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zarządzenie to uległo zmianom 7 lutego 2005 r.
i w ostatecznym brzmieniu ustanawia, iż LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” obejmuje:

  • Nadleśnictwo Brzeziny: obręb Brzeziny o pow. 7226 ha i obręb Regny o pow. 7991 ha.
  • Nadleśnictwo Spała: obręb Lubochnia o pow. 7053 ha oraz obręb Spała o pow. 8489 ha.
  • Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie należący do SGGW.
  •