Cele działania LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie”

Informacja o działaniach podejmowanych w ramach LKP w zasięgu LZD Rogów:

Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z 30 października 2002 roku w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko -Rogowskie”
ZO-731-18/02

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowch

z dnia 7 lutego 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku (znak: ZO-731-18/02) w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” ZO-731-1/11/05