Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Zapraszamy na polowania

Cennik polowań

Odszkodowania łowieckie

 • Kolizje drogowe

  Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, odpowiedzialność za szkody powstałe 
  w wyniku kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt ponosi zarządca drogi, a nie koło łowieckie. W zależności od kategorii drogi – zarządcą jest gmina, powiat, województwo lub Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. To na zarządcy spoczywa obowiązek zmniejszania ryzyka wypadków z udziałem zwierzyny. Najpowszechniejszym stosowanym środkiem jest umieszczanie znaku drogowego „Dzikie zwierzęta”. Jeżeli do kolizji dochodzi na drodze nieoznakowanej – mamy szansę na odszkodowanie – jednak ciężar udowodnienia,
  że droga powinna być oznakowana, spoczywa na kierowcy. W przypadku, gdy droga była odpowiednio oznakowana, a mimo to dochodzi do wypadku, jedyną szansą uzyskania odszkodowania jest posiadanie polisy auto-casco. W przeciwnym wypadku, nie ma możliwości uzyskania odszkodowania, gdyż zarządca drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych uprzedził kierowcę o ewentualnym zagrożeniu umieszczając odpowiedni znak drogowy.

  Jedynym przypadkiem, w którym za powstałe w wyniku kolizji szkody odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, jest sytuacja gdzie zwierzyna trafia na drogę na skutek polowania.

  Oprócz kwestii odszkodowania, powstaje również problem postępowania z tuszą martwego zwierzęcia. Należy rozpatrzeć tu dwa przypadki; jeżeli tusza znajduję się w obrębie pasa drogowego – do uprzątnięcia jej zobowiązany jest zarządca drogi. Jeśli tusza znajduje się poza pasem drogowym – do uprzątnięcia zobowiązana jest gmina.

  Źródło: Łowiec Polski