Szkółka

Szkółka w Rogowie  powstała w 1991 roku. Z początku wyłącznie na potrzeby Nadleśnictwa Rogów by zapewnić własnym leśnictwom wysokiej jakości materiał odnowieniowy. W tym celu wyodrębniono  z leśnego kompleksu SGGW w Rogowie powierzchnię 20,5 ha.  Stworzono szkółkę gruntową na której pod osłoną drzewostanu produkowany jest materiał leśny, a także utworzono dwie powierzchnie kontenerowe gdzie odbywa się produkcja materiału z zakrytym systemem korzeniowym w pojemnikach. Szereg tuneli foliowych umożliwia produkcję wrażliwszych roślin.  Z czasem wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom rynku lokalnego rozszerzono produkcję o materiał ozdobny. Obecnie szkółka w Rogowie jest producentem materiału leśnego oraz ozdobnego. Swoją ofertę ciągle poszerzamy o nowe odmiany ale nie zapominamy o podstawowych gatunkach, które najlepiej się sprawdzają w naszym klimacie i wykazują największą odporność na choroby i szkodniki.

Jako zamiejscowy ośrodek dydaktyczny szkółka jest też miejscem zajęć terenowych dla studentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego, dotyczących między innymi nawożenia, wegetatywnego rozmnażania drzew leśnych i ozdobnych, przysposabiania nasion do wysiewu, ochrony siewek i przesadek oraz mechanizacji prac szkółkarskich.

Sadzonki sosny pokryte poranną rosą.

Galeria